EVRAK AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi 1.0

AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi

 1. Hünkar
  Belge Dili:
  Türkçe
  Sayfa Sayısı:
  113
  Giriş:

  Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğunun 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra Temmuz 1959'da Topluluğa üye olmak için başvurmuş, 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki’de yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde oybirliği ile Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak kabul edilmiştir.

  AB Konseyi tarafından 8 Mart 2001 tarihinde resmen kabul edilen Katılım Ortaklığı Belgesi; AB’nin katılım kriterlerinin karşılanması yönünde ilerleme kaydedilmesi amacıyla Türkiye için önceliklerin belirlendiği bir yol haritasıdır. Katılım Ortaklığı Belgesi’nin amacı; Komisyonun Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda kaydettiği ilerlemeye ilişkin 2000 yılı İlerleme Raporu’nda tanımlanan öncelikli alanları, bu öncelikleri hayata geçirmek için Türkiye’ye sağlanmış mali kaynakları ve uyulması gereken esasları tek bir çerçeve altında bir araya getirmektir.

  Türk Hükümeti, Katılım Ortaklığı Belgesi ışığında 19 Mart 2001’de Müktesebatın Üstlenilmesi için 2003 Yılı Ulusal Programı hazırlamıştır. 2003 Yılı Ulusal Programı geniş çaplı bir siyasi ve ekonomik reform gündemini ortaya koymaktadır. 15-16 Haziran 2001 tarihlerinde Göteborg’da toplanan Avrupa Konseyi’nde 2003 Yılı Ulusal Programı “olumlu bir gelişme” olarak tanımlanmış ve Türkiye, katılım öncesi stratejisinin odak noktası olan Katılım Ortaklığı’nın önceliklerini hayata geçirmek için somut adımlar atmaya teşvik edilmiştir.

  2002 yılındaki Kopenhag Zirvesi’nde Türkiye ile ilgili olarak; gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi’nin hazırlanması, müktesebat uyum çalışmalarının yoğunlaştırılması, Gümrük Birliğinin geliştirilip, derinleştirilmesi, mali işbirliğinin önemli miktarda artırılması ve Türkiye’ye verilecek mali yardımların katılım başlıklı bütçe kalemine alınması yönünde karar alınmıştır.

  Bu gelişmeler ışığında Avrupa Komisyonunca 25 Mart 2003’te yayımlanan Katılım Ortaklığı Belgesi’ne istinaden güncelleştirilerek 24 Temmuz 2003’te Resmi Gazete’de yayımlanan 2003 Yılı Ulusal Programı’da, kısa ve orta vadeli hedefler açık şekilde belirtilmiştir. 2004 yılının Aralık ayında Brüksel'de yapılan AB Konseyi Zirvesi’nde, Türkiye ile müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde başlamasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

  Bu karar neticesinde ve Avrupa Komisyonu’nun 6 Ekim 2004’te hazırladığı rapor ve tavsiye kararı doğrultusunda “Katılımcı Ülke (Accesion Country)” statüsüne sahip olan Türkiye’nin; Katılım Ortaklığına uyum sağlamak için hazırlanacak çevre strateji dokümanında kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ortaya koyması ve bu doğrultuda çevre müktesebatını uygulaması gerekmiştir.

  Screenshot_1.png

  Screenshot_2.png

  Screenshot_3.png

  İyi Okumalar...