EVRAK Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü 1.0

Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü

 1. Hünkar
  Belge Dili:
  Türkçe
  Türkiye Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geldiği aşamada AB mevzuatının Türkçeye çevirisinin önemi artmıştır.Esasen Türkiye’de AB Müktesebatını Türkçeye çevirme çalışmaları uzun zamandan beri yapılmaktadır.

  27.6.2000 tarih ve 4567 sayılı Kanunla Genel sekreterliğimizin kurulmasından sonra söz konusu çalışmaların eşgüdümü Genel Sekreterliğimizce üstlenilmiştir. Bu çerçevedeki çalışmalar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği halinde sürdürülmektedir.

  Çeviri çalışmalarında karşılaşılan sorunların başında terminoloji sorunu gelmektedir. Eldeki çeviriler incelendiğinde, çeşitli kurum ve kuruluşlarca yapılmış çevirilerde aynı kavramlar için farklı terimlerin kullanıldığı görülmüştür.

  Bu farklılıkların giderilmesi ve terminolojide birlik sağlanması amacıyla bir terminoloji sözlüğü hazırlanması öngörülmüştür.

  Genel Sekreter Yardımcımız Sn. Mustafa DÖNMEZ başkanlığında Genel Sekreterliğimiz uzmanları Hezar TANRISEVER, Bahar UYSAL ve Osman DÜZEL tarafından hazırlanan ve AB temel terimlerine karşılık gelen 2.600 civarında kavram içeren “AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ” Aralık 2003 tarihinde yayımlanarak kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere ve kütüphanelere dağıtılmıştır.

  Sözlüğün elektronik versiyonu, Genel Sekreterliğimizin Web sayfasında yer vermek ve diğer sözlük sitelerine bağlantı sağlamak yoluyla kullanıma sunulmuştur.

  Screenshot_1.png

  Screenshot_2.png
  İyi Okumalar...