EVRAK Küreselleşen Dünyada Avrupa 1.0

Küreselleşen Dünyada Avrupa

 1. Hünkar
  Belge Dili:
  Türkçe
  Sayfa Sayısı:
  64
  Küreselleşen Dünyada Avrupa kitapçığındaki stratejik çözümleme çok uygun bir zamanda sunuluyor. Avrupa karşı- lıklı bağımlılık ilişkisi içindeki yeni bir dünyayla baş etmeye çabalarken, bu kitapçık son derece gereksinim duyulan bir tartışmayı açmaktadır. Gerçekten stratejik seçimlerimizle ilgili kararlarla karşı karşıyayız. Avrupa Birliği’nin yeni küresel güçlükler karşısında oynayacağı rolü ivedi olarak tanımlamamız gerekiyor. Kitapçığın verdiği mesaj bizi, doğrudan uygulamaya geçirilebilecek somut eylemler üzerinde daha derin düşünmeye itmektedir.

  Küreselleşen Dünyada Avrupa kitapçığı bugün içinde yaşadığımız yeni dünyanın ana hatlarını açık bir biçimde ortaya koyuyor. Yüzleşilmesi gereken yeni güçlükler gibi, yeni fırsatlar da olduğunu vurguluyor. Avrupa Birliği, bu yeni ve sürekli değişen çerçevede yurttaşlarının refahını ve güvenliğini sağlayacak siyasi tercihlerini, gelişmeleri öngören bir yakla- şımla önceden tasarlama ve hayata geçirmek zorundadır

  Screenshot_1.png
  Screenshot_2.png
  Screenshot_3.png