EVRAK Türkiye - Avrupa Birliği Gümrük Birliği 1.0

Türkiye - Avrupa Birliği Gümrük Birliği

 1. Hünkar
  Belge Dili:
  Türkçe
  Sayfa Sayısı:
  145
  13. 1995 yılında Gümrük Birliği’nin (GB) uygulamaya konulması AB ile Türkiye arasındaki otuz iki yıllık ortaklığın bir sonucudur ve AB katılım sürecinin ilk adımı olması beklenmiştir. Türkiye 31 Temmuz 1959 tarihinde o zamanlar adı Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) olan oluşuma ortak üyelik baş- vurusunda bulunmuştur. Başvuru sonucunda, 12 Eylül 1963 tarihinde AET ile Türkiye arasında bir Ortaklık Anlaşması (Ankara Anlaşması) imzalanmış ve bu anlaşma kapsamında taraflar bir gümrük birliği oluşturulmasını kararlaştırmıştır. 23 Kasım 16970 tarihinde, AET ile Türkiye arasında dolaşan mallar için kotaların ve tarifelerin kaldırılmasına ve işçilerin serbest dolaşımına yönelik bir takvimin belirlendiği bir Katma Protokol imzalanmıştır.2 1/95 sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı (Metin Kutusu 1) ile 31 Aralık 1995 tarihinde AB-Türkiye Gümrük Birliği oluşturulmuştur. Aralık 1999’da Türkiye resmi olarak bir AB aday ülkesi olarak tanınmış ve 3 Ekim 2005 tarihinde katılım müzakereleri başlamıştır (Ek 1).

  14. Gümrük Birliği, Türkiye ekonomisinin Avrupa pazarlarına ve küresel pazarlara entegrasyonu için önemli bir araç olmuştur. AB ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım bağlantıları derinleşmiştir ve 2012 yılında iki taraf arasındaki ticaret hacminin 147 milyar ABD$’na ulaşması ile birlikte Türkiye AB’nin altıncı büyük ticaret ortağı, AB de Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı haline gelmiştir. AB Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcıdır ve son beş yıldaki toplam doğrudan yabancı yatırım girişlerinin dörtte üçünü oluşturmaktadır. GB otomotiv ve giyim sektörlerinde Türk şirketlerinin Avrupa’daki üretim ağlarına yakın bir şekilde entegrasyonunu sağlamıştır. Türkiye’nin ihracatının kalitesi ve sofistikasyon düzeylerinin yükseltilmesine yardımcı olmuştur.

  Screenshot_1.png
  Screenshot_2.png
  Screenshot_3.png